Skip to main content
國際醫療中心越語版 Trung tâm điều trị y tế quốc tế bệnh
:::快捷選單
icon網路掛號 icon看診進度 icon即時動態 衛教專區 icon服務諮詢 icon交通指南 icon健康檢查 icon常見問答 該看哪一科
:::Trung tâm điều trị y tế quốc tế bệnh > Thông tin giao thông

Thông tin giao thông

Cited (5)
Updated 2021/1/28 15:58:34
Hits 615

交通資訊

 

Sơ đồ các tuyến đường xung quanh bệnh viện đa khoa Taichung Veterans

 

Thư điện tử: imsc@vghtc.gov.tw