Skip to main content
:::Trung tâm điều trị y tế quốc tế bệnh > Giới thiệu bệnh viện

Giới thiệu bệnh viện

Cited (4)
Forward
LastUpdate:2020/6/22 14:00:11
Hits:147
「Bệnh viện Đa khoa Taichung Veterans」thành lập vào năm 1982 tại Sơn Lộc- Đại Đỗ - Đài Trung, giáp danh với sân bay Thanh Tuyền Cương và Viện khoa học miền trung , là trung tâm y tế công lập duy nhất miền Trung Đài Loan. Nhân viên toàn bệnh viện khoảng 3.838 nhân viên, số giường bệnh 1.569 giường, hàng ngày đón khoảng hơn 6.500 lượt người đến khám chữa bệnh, lấy bệnh nhân bệnh nặng là đối tượng chăm sóc và điều trị chính, có đội ngũ nhân tài chuyên dụng ưu tú có kiến thức sâu rộng và kĩ thuật hiện đại, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tổng hợp toàn diện, phát triển nhiệm vụ nghiên cứu y học đặc sắc. Viện trưởng đương nhiệm hiện nay Tiến sĩ Ông Hứa Huệ Hằng tiết lộ nhiệm vụ trước mặt của bệnh viện đa khoa Taichung Veterans, kết hợp kĩ thuật thông tin tiên tiến, đổi mới kĩ thuật y tế hàng đầu, đảm bảo an toàn bệnh nhân và chất lượng điều trị y tế, trở thành cánh chim đầu đàn của bệnh viện thông minh của Đài Loan.